Contributie

De eerste 3 sportavonden zijn gratis !

De contributie dient in 12 maandelijkse termijnen van € 20,= vooruitbetaald te worden. Als alternatief mag u 4 termijnen van € 60,= vooruit betalen.
Bankrekening: NL86 RABO 0326 4635 50, t.n.v. Trim Je Mee.
Wij kunnen niet automatisch incasseren.

Het lidmaatschap en daarmee de contributie is gekoppeld aan het verenigingsjaar, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij opgezegd wordt voor 1 augustus. In bijzondere omstandigheden kan opgezegd worden tijdens het verenigingsjaar.
Bij ingang lidmaatschap tijdens het lopende verenigingsjaar betaalt u nadat de 3 gratis sportavonden verstreken zijn.

De contributie dient ter bestrijding van de kosten, en wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering.